VII Spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów

Dnia 4 września 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku odbyło się VII Pomorskie Forum Rad Seniorów.  W spotkaniu udział wzięli członkowie Rady Seniorów Gmin Partnerskich oraz Animatorzy Lokalni Projektu ,,Srebrna Sieć”.

Główną tematyką Pomorskiego Forum Rad Seniorów była Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, stan prac i planowane działania związane z Projektem Strategii. Została również przedstawiona informacja na temat Pomorskich Rad Seniorów, źródeł finansowania, partycypacji społecznej oraz polityki Państwa wobec starzenia się ludności. Zaprezentowano zmianę struktury wieku ludności województw oraz strategię rozwoju pomorskich gmin. Omówiona została również usługa  teleopieki z elementem systemu- Teleopiekuna. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.