Usługa transportowa door – to – door w Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk

Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk zaprasza mieszkańców do skorzystania z nowej usługi transportowej, która realizowana będzie w ramach projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

Z transportu mogą skorzystać mieszkańcy stale zamieszkujący na terenie Gminy Słupsk, którzy ukończyli 18 lat, mają trudności w przemieszczaniu się oraz są osobami wykluczonymi mobilnie. Usługa ta realizowana jest na terenie Gminy Słupsk i Miasta Słupska. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach możliwe są wyjazdy poza granice Gminy.

Chęć skorzystania z usługi transportowej door – to –door można zgłaszać telefonicznie, kontaktując się z Koordynatorem usługi (tel. 598428402, tel. kom/sms 534401558) lub wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk www.cus.slupsk.pl.