Szkolenie z pierwszej pomocy w gminie Główczyce

Dnia 7 grudnia 2018 r. pan Michał Folusiak – ratownik medyczny z ART – MED ze Słupska, przeprowadzał warsztaty z zakresu udzielania Pierwszej pomocy przedmedycznej z uwzględnieniem stanu zagrożenia zdrowia i życia u osób w wieku podeszłym.

Szkolenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wolontariuszy. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej ( RKO) na fantomie, ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz nauczyć się jak prawidłowo założyć opatrunek. Każdy uczestnik poznał podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy oraz numer alarmowy: 112.