Szkolenie wolontariuszy

W dniu 28 lipca br. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku odbyło się szkolenie dla pierwszej grupy wolontariuszy w ramach projektu „Srebrna sieć II”. Szkolenie prowadzone było przez partnera projektu  Firmę Altra Consulting Spółka z o.o..

Tematyka szkolenia wolontariuszy obejmowała: badanie własnego potencjału oraz samego siebie w zakresie pracy wolontarystycznej, komunikację bez przemocy, budowanie zespołu, savoir-vivre w relacjach z osobą zależną i niepełnosprawną, planowanie działań o charakterze oddolnym, rozpoznawanie stresu oraz radzenie sobie ze zmianami, asertywność, konflikt oraz sytuacje manipulacyjne w pracy wolontariusza.

Szkolenia dla kolejnych 3 grup wolontariuszy zaplanowane są na miesiąc sierpień i wrzesień.

Łącznie w ramach projektu na terenie powiatu słupskiego przeszkolonych zostanie 46 wolontariuszy, którzy nabędą nowe kompetencje niezbędne w pracy z seniorami.