Szkolenie wolontariuszy w gminie Ustka

W dniach 18 i 25 sierpnia 2020 r. odbyły się w świetlicy wiejskiej w Duninowie warsztaty dla wolontariuszy. Szkolenia dotyczyły tematów  „Jak kształtować zdrowe nawyki żywieniowe u seniorów”. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z tematami związanymi z zasadami zdrowego odżywiania. Zdobyli wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu roli żywienia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych (cukrzyca, nadwaga), jakie są uwarunkowania  zachowań żywieniowych, dowiedzieli się jak bardzo na zmianę nawyków ma wpływ środowisko, w którym przebywają, jak unikać błędów oraz jak i co jeść, aby być zdrowym.