Szkolenie wolontariuszy w gminie Tuchomie

Dnia 26 kwietnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Tuchomiu odbyły się warsztaty dla wolontariuszy. Przeprowadziła je Agnieszka Wantoch Rekowska. Tematem warsztatów było tworzenie projektu.

Celem warsztatów było ukształtowanie świadomości procesu tworzenia w obszarze wolontariat, pracy w grupie, pracy zawodowej czy innych, różnych projektów. W głównej mierze warsztaty miały na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia w zakresie metodyki tworzenia i realizacji projektów z uwzględnieniem procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantbiorców.