Szkolenie wolontariuszy w gminie Potęgowo

W dniu 22 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej w Potęgowie spotkali się wolontariusze z gminy Potęgowo, którzy w trakcie warsztatów z psychologiem mogli poszerzyć wiedzę nt. zaburzeń psychicznych oraz rozpoznawania potrzeb osób starszych z chorobami psychicznymi. Wolontariusze biorący udział w warsztatach mogli poszerzyć kompetencje, umiejętności komunikacji i współpracy z osobami starszymi z zaburzeniami psychicznymi

Spotkanie było okazją do wspólnych rozmów, wymiany poglądów i spostrzeżeń oraz aktywnego spędzenia czasu.