Szkolenie wolontariuszy w gminie Potęgowo

W dniu 21.07.2020r. w Szkole Podstawowej w Potęgowie spotkali się wolontariusze, którzy w trakcie warsztatów z psychologiem mogli poszerzyć wiedzę i umiejętności nt. radzenia sobie w sytuacji pandemii w opiece nad osobami starszymi oraz z zaburzeniami psychicznymi. Obecna sytuacja epidemiczna oraz związane z tym zmiany w funkcjonowaniu społecznym mogą znacząco wpływać na nasze samopoczucie, wywołując niepokój oraz lęk. Pandemia COVID-19 może wiązać się z pojawieniem objawów psychicznych, aczkolwiek nie zawsze muszą one świadczyć o poważnych zaburzeniach. Niemniej jednak mogą rozwijać się pełne zaburzenia lękowe, zaburzenia snu, zaburzenia depresyjne lub zespół stresu pourazowego. W tym okresie powinniśmy zadbać zarówno o swoje zdrowie fizyczne, jak i psychiczne, ponadto może niekorzystnie wpływać na osoby przebywające w izolacji.
Spotkanie było okazją do wspólnych rozmów, wymiany poglądów i spostrzeżeń oraz aktywnego spędzenia czasu.

Warsztaty odbyły się z przestrzeganiem zasad obowiązujących w czasie pandemii.