Szkolenie wolontariuszy w gminie Kobylnica

Wolontariusze działający w ramach Punktu Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego w Kobylnicy w dniu 13.10.2020r. wzięli udział w warsztatach o zatytułowanych „Bank inicjatyw senioralnych”. Warsztaty te odbyły się na świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy a poprowadziła je pani Ewa Kosiedowska będąca Prezesem Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku. Podczas spotkania omówiono aktywność seniorów na rzecz środowiska senioralnego, oraz społeczności lokalnej. Prowadząca spotkanie omówiła z uczestnikami problemy środowisk lokalnych oraz obszary aktywności seniorów w których można podjąć działania  w ramach wolontariatu. Pani Ewa Kosiedowska podała również przykłady dobrych praktyk w zakresie wolontariatu senioralnego.