Szkolenie wolontariuszy w gminie Główczyce

Dnia 7 grudnia 2020 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach  odbyły się warsztaty dla wolontariuszy z Planowania i realizacji inicjatyw wolontariackich na rzecz społeczności lokalnej. Przeprowadziła je pani Ewa Kosiedłowska , Prezes Regionalnego Centrum Wolonariatu w Słupsku.

Celem warsztatów było poszerzenie wiedzy w  obszarach aktywności i działania wolontariuszy. Została przedstawiona prezentacja Korpusu Solidarności w ramach Programu rozwoju i wspierania wolontariatu długoterminowego w Polsce na lata 2028-2030.

Zakres tematyczny dotyczył również rozwiązywania problemów środowisk lokalnych oraz przykładowe propozycje inicjatyw lokalnych . Szkolenie było tłem do dyskusji o możliwościach dalszego rozwijania tej wspaniałej działalności jaką jest wolontariat i chęć pomocy innym ludziom.