Szkolenie wolontariuszy w gminie Główczyce

Dnia 14 czerwca 2019 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach odbyły się warsztaty dla wolontariuszy z zakresu treningu osobistego. Przeprowadziła je Marta Sałapata, pracownik naukowy Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Celem warsztatów było poznanie i kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania w sytuacji konfliktów ale także budowania własnej samooceny i asertywności. Zakres tematyczny dotyczył również oceny własnych umiejętności społecznych, obserwowania i diagnozowania sytuacji a także kształtowania umiejętności współpracy w grupie.