Szkolenie seniorów w gminie Ustka

Dnia 12 lutego 2020 roku, w świetlicy wiejskiej w Niestkowie odbyło się szkolenie dla Seniorów. Tematem szkolenia była profilaktyka uzależnień i współuzależnienia. Przeprowadzono również wykład teoretyczny dotyczący typów uzależnień oraz zasad współuzależnienia. Przeprowadzono ćwiczenia dotyczące rozróżniania zagrożeń wynikających z substancji i zachowań uzależniających. Poruszono  temat zażywania substancji psychoaktywnych w wieku starszym. W ostatniej części spotkania przeprowadzono trening pamięci i koncentracji.