Szkolenie seniorów w gminie Ustka

Dnia 14.10.2020 roku w świetlicy wiejskiej w Duninowie odbyło się szkolenie dla Seniorów . Tematem szkolenia była ergonomia otoczenia osoby starszej. Na spotkaniu omówiono zasady planowania ergonomii w mieszkaniu seniora. Przedstawiono zastosowanie urządzeń wspomagających opiekę: teleopiekę domową, opaski monitorujące, czujniki itp. Omówiono i przeprowadzono szereg ćwiczeń aktywizacyjnych w tym ćwiczenia usprawniające funkcje językowe, wzrokowo-przestrzenne oraz ćwiczenia na orientację. W ostatniej części spotkania podsumowano szkolenie. Spotkanie odbyło się  z zachowaniem wszelkich obostrzeń wynikających z przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.