Szkolenie seniorów w gminie Ustka

Dnia 12.08.2020 roku w świetlicy wiejskiej w Niestkowie odbyło się szkolenie dla seniorów. W trakcie warsztatów omówiono zasady żywienia osób starszych. Seniorzy otrzymali teoretyczne oraz praktyczne informacje w jaki sposób powinni się odżywiać, aby zachować organizm w dobrej kondycji. Przedstawiono przykłady  diety w wieku starszym. Podczas spotkania Seniorzy poznali piramidę żywienia opracowaną przez Instytut Żywności i Żywienia, przedstawiono w jaki sposób komponować posiłek. Podczas warsztatów Seniorzy mogli uzyskać informację o wpływie aktywności fizycznej na zdrowie.

Spotkanie odbyło się  z zachowaniem wszelkich obostrzeń wynikających z przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.