Szkolenie seniorów w gminie Ustka

Dnia 17.06.2020 roku w świetlicy wiejskiej w Duninowie odbyło się szkolenie dla seniorów. Celem szkolenia było podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie obszarów psychospołecznych, dietetyki i żywienia, radzenie sobie ze stresem i wyzwaniami codzienności, a także rozpoznawanie komunikacji, asertywności, lepsze radzenie sobie z konfliktami, sytuacjami trudnymi oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu seniora. Dodatkowo, w celu polepszenia elastyczności pracy mózgu i czynności poznawczych wśród seniorów, został przeprowadzony trening pamięci i koncentracji.