Szkolenie seniorów w gminie Tuchomie

Po długiej przerwie związanej z COVID-19 w Gminie Tuchomie dnia 10.07.2020 roku w GOK odbyło się szkolenie dla seniorów.

Stosując się do wszystkich zaleceń tj.  przeprowadzeniu ankiety wstępnej kwalifikacji, pomiarze temperatury odbyło się szkolenie, którego tematem była: „Inteligencja emocjonalna i społeczna oraz ich znaczenie dla dobrostanu w wieku senioralnym”. Seniorzy bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, chętnie rozwiązywali zadania, na koniec wszyscy otrzymali materiały szkoleniowe.