Szkolenie seniorów w gminie Tuchomie

W dniu 05.10.2020 odbyło się  ostatnie szkolenie dla seniorów. Uczestnicy za względu na zagrożenia związane z Covid-19 mieli zapewnione odpowiednie warunki (zachowanie odpowiedniej odległości między uczestnikami, trenerami, otrzymali przyłbice, poczęstunek każdy otrzymał indywidualnie) zostały zachowane wszystkie środki ostrożności w trosce o naszych seniorów. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, nikt nie mógł uwierzyć, że to już koniec projektu. Ważne było dla uczestników było odnowienie starych znajomości, wspólne spędzanie czasu połączone z czerpaniem fachowej wiedzy zdobytej podczas warsztatów. Dało się zauważyć, że będzie im brakowało tych spotkań. Seniorzy byli bardzo zadowoleni z tego, że mogli skorzystać w ramach projektu z różnych form wsparcia.

Na zakończenie spotkania seniorzy z własnej inicjatywy w ramach podziękowań wręczyli trenerkom i animatorowi piękne bukiety, a w rewanżu otrzymali dyplomy ukończenia szkoleń.