Szkolenie seniorów w gminie Potęgowo

Dnia 13.08.2020 r. odbyło się szkolenie seniorów w gminie Potęgowo.  W trakcie zajęć omówiono zagadnienia dotyczące podstawowej pomocy przedmedycznej przy ukąszeniach, złamaniach, udarach mózgu, atakach podaczki. Odbyły się także ćwiczenia dotyczące udzielania pierwszej pomocy.