Szkolenie seniorów w gminie Potęgowo

W dniu 26 listopada 2019 r. odbyło się szkolenie seniorów. W trakcie warsztatów omówiono podstawowe jednostki chorobowe w wieku senioralnym. Odbyło się ćwiczenie z różnicowania chorób otępiennych i zaburzeń.