Szkolenie seniorów w gminie Kobylnica

W dniu 8 września 2021 r. na świetlicy wiejskiej w Widzinie odbyło się szkolenie skierowane do seniorów. Szkolenie przeprowadziła Pani Patrycja Osińska, która dla jego uczestników przygotowała sporą dawkę wiedzy merytorycznej dotyczącej procesów starzenia się oraz profilaktyki głównych problemów dotykających seniorów, a także ćwiczenia poprawiające sprawność manualną oraz pamięć.