Szkolenie seniorów w gminie Kępice

Dnia 4 września 2019 r. w Gminie Kępice w świetlicy wielskiej w Barcinie odbyło się szkolenie dla seniorów. Szkolenie dotyczyło tematyki – Aktywność i autoprezentacja . Podczas szkolenia seniorom zostały omówione podstawy autoprezentacji oraz dowiedzieli się oni w jaki sposób podnieść własną aktywność. W drugiej części szkolenia odbyły się ćwiczenia dotyczące zasad autoprezentacji oraz wdrażania ich do życia codziennego.