Szkolenie seniorów w gminie Kępice

Po raz drugi po zniesieniu obostrzeń związanych z COVID-19 odbyło się szkolenie dla seniorów.  Tym razem skorzystaliśmy z gościnności sołectwa Barwino i tam też zorganizowaliśmy szkolenie.  Stosując się do zaleceń spotkanie zorganizowaliśmy na świeżym powietrzu przy świetlicy wiejskiej,  oczywiście z zachowaniem wszystkich obostrzeń. Była dezynfekcja rąk, mierzenie temperatury i z każdym uczestnikiem szkolenia przeprowadzona była ankieta wstępnej kwalifikacji. W trakcie szkolenia wsparcia seniorom udzielał animator lokalny oraz  wolontariuszka Alicja Grabowska. Bardzo dziękujemy Pani sołtys Agnieszce Kucharskiej oraz byłej Pani sołtys Honoracie Stępień za przygotowanie miejsca na szkolenie oraz ogniska.  Tym razem szkolenie dotyczyło pierwszej pomocy przedmedycznej. Szczególna uwagę Panie szkolące zwróciły na niebezpieczeństwa jakie niosą z sobą upały oraz jaka w tym czasie powinna być dieta seniora. Dla seniorów przygotowaliśmy słodki poczęstunek .

Bardzo dziękujemy Pani Honoracie Stępień, Teresie Majewskiej i Darii Sieradzkiej za słodkie wypieki, które bardzo smakowały seniorom. Po szkoleniu seniorzy spotkali się przy wspólnym ognisku. Bardzo dziękujemy sołectwu Barwino za możliwość zorganizowania szkolenia i pomoc w organizacji.