Szkolenie seniorów w gminie Kępice

W związku  ze zniesieniem obostrzeń związanych z COVID-19 wracamy po dłuższej przerwie spowodowanej kwarantanną do  aktywności projektowej.  W dniu 19 czerwca 2020 r. po czteromiesięcznej przerwie zorganizowaliśmy szkolenie dla seniorów.  Stosując się do zaleceń spotkanie zorganizowaliśmy na terenie Kępickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Obłężu. Spotkaliśmy się nad jeziorem   oczywiście z zachowaniem wszystkich obostrzeń. Była dezynfekcja rąk, mierzenie temperatury i z każdym uczestnikiem szkolenia przeprowadzona była ankieta wstępnej kwalifikacji. W trakcie szkolenia wsparcia seniorom udzielał animator lokalny, wolontariuszka Alicja Grabowska i Daria Sieradzka – opiekun wolontariatu. Po spełnieniu wszystkich wymagań związanych z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia seniorzy obejrzeli „Sobótkę” po remoncie. Wielu z nich pamięta stary ośrodek a w nowym jest pierwszy raz. Potem rozpoczęło się szkolenie na temat emocji. Omówione emocje jakie towarzyszą seniorom w życiu codziennym, szczególną uwagę poświęcono emocjom jakie towarzyszyły wszystkim w okresie kwarantanny. Jak sobie seniorzy z nimi radzili i czy mieli sytuacje kryzysowe.  Po szkoleniu seniorzy spotkali się przy wspólnym ognisku. Bardzo dziękujemy Kępickiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji za możliwość zorganizowania szkolenia i pomoc w organizacji.