Szkolenie seniorów w Gminie Kępice

Dnia 21 lutego 2020 r.  w sali szkoleniowej  Urzędu Miejskiego w Kępicach odbyło się szkolenie dla seniorów.
Szkolenie rozpoczęło się od omówienia dotychczasowych zajęć i wniosków z nich. Na początku przedstawione zostały uzależnienia ich typy oraz omówiono temat współuzależnienia co to jest, w jaki sposób się objawia. Seniorzy również mieli ćwiczenia w z rozróżnianiu zagrożeń wynikających z substancji oraz na temat zachowań uzależniających.

Na zakończenie w ostatniej części spotkania podsumowano szkolenie oraz udzielono odpowiedzi na nurtujące pytania oraz omówiono treści, które powinny być poruszone na następnym szkoleniu.