Szkolenie seniorów w gminie Kępice

Dnia 6 listopada 2019r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Kępice odbyło się szkolenie dla seniorów z gminy Kępice.  Szkolenie dotyczyło jednostek chorób w wieku starszym i ich profilaktyki.  Omówione zostały podstawowe jednostki chorobowe oraz zostały przeprowadzone ćwiczenia dotyczące rozróżniania chorób i zaburzeń.