Szkolenie seniorów w gminie Główczyce

Dnia 19  lutego 2020 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Główczycach odbyło się  pierwsze szkolenie w tym roku  dla seniorów. Szkolenie dotyczyło profilaktyki uzależnień i współuzależnienia. W pierwszej części odbył się wykład teoretyczny, na którym zostały omówione typy uzależnień i zasady współuzależnienia. W kolejnej części odbyły się ćwiczenia mające na celu rozróżnianie zagrożeń wynikających z substancji i zachowań uzależniających. Został omówiony wpływ substancji psychoaktywnych w wieku starszym. Na zakończenie odbył się trening pamięci i koncentracji.

Tego dnia seniorzy mogli skosztować podczas szkolenia pysznej kawy oraz pączków z okazji „tłustego czwartku”.