Szkolenie seniorów w gminie Główczyce

W dniu 02.12.2020 odbyło się ostatnie szkolenie dla seniorów w Gminie Główczyce. Uczestnicy za względu na zagrożenia związane z Covid-19 mieli zapewnione odpowiednie warunki (zachowanie odpowiedniej odległości między uczestnikami, trenerami, otrzymali maseczki, poczęstunek każdy otrzymał indywidualnie) zostały zachowane wszystkie środki ostrożności w trosce o naszych seniorów. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, nikt nie mógł uwierzyć, że to już koniec projektu. Ważne było dla uczestników wspólne spędzanie czasu połączone z czerpaniem fachowej wiedzy zdobytej podczas warsztatów. Dało się zauważyć, że będzie im brakowało tych spotkań. Seniorzy byli bardzo zadowoleni z tego, że mogli skorzystać w ramach projektu z różnych form wsparcia. Na zakończenie spotkania seniorzy otrzymali dyplomy ukończenia szkoleń.