Szkolenie seniorów w gminie Główczyce

Wraz  ze zniesieniem obostrzeń związanych z COVID-19 wracamy po dłuższej przerwie spowodowanej kwarantanną do  aktywności projektowej.  W dniu 24 czerwca 2020 r. po trzymiesięcznej przerwie zorganizowaliśmy szkolenie dla seniorów w Gminnym Ośrodku Kultury w Główczycach. Oczywiście z zachowaniem wszystkich obostrzeń była dezynfekcja rąk, mierzenie temperatury i z każdym uczestnikiem szkolenia przeprowadzona była ankieta wstępnej kwalifikacji.

Wszyscy seniorzy z utęsknieniem czekali na to spotkanie i byli bardzo zainteresowani warsztatami i poruszanymi tematami tj. Pierwsza pomoc przedmedyczna, podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  oraz omówienie emocji jakie towarzyszą seniorom w życiu codziennym, szczególną uwagę poświęcono emocjom jakie towarzyszyły wszystkim w okresie kwarantanny. Jak sobie seniorzy z nimi radzili i czy mieli sytuacje kryzysowe.

Wszyscy aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach, otrzymali materiały szkoleniowe.