Szkolenie seniorów w gminie Damnica

Dnia 5 listopada 2019 roku w Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy odbyło się kolejne szkolenie dla seniorów.

Tematem warsztatów były zagadnienia dotyczące animacji i profilaktyki chorób w wieku starszym. Seniorzy brali aktywny udział w zadaniach i ćwiczeniach. Uczestnicy otrzymali również materiały szkoleniowe do domu.