Szkolenie seniorów gminy Ustka

Dnia 22.07.2020 roku w świetlicy wiejskiej w Niestkowie odbyło się szkolenie dla Seniorów. Zajęcia obejmowały podstawy  udzielania pierwszej pomocy, postępowanie w stanach nagłych i chorobach przewlekłych u osób dorosłych, pierwsza pomoc w urazach, ranach, amputacjach, porażeniu prądem, wbitym ciele obcym, postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym z zachowanym oddechem i nie oddychającym. Seniorzy poznali strategie postępowania w określonych wypadkach- jak postępować z osobą podczas ataku padaczki, jak udzielić pierwszej pomocy przy zadławieniach, omdleniach, złamaniach, ranach, oparzeniach, co może oznaczać ból w klatce piersiowej i jakie kroki należy podjąć. Omówiono i przeprowadzono szereg ćwiczeń aktywizacyjnych w tym ćwiczenia usprawniające funkcje językowe, wzrokowo-przestrzenne oraz ćwiczenia na orientację. W ostatniej części spotkania podsumowano szkolenie.

Spotkanie odbyło  się  z zachowaniem wszelkich obostrzeń wynikających z przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.