Szkolenie seniorów gminy Główczyce

Dnia 15 lipca  w Gminnym Ośrodku Kultury w Główczycach odbyło się o szkolenie dla seniorów. Temat szkolenia dotyczył właściwego odżywiania osób starszych, szczególnie w okresie letnim. Omówione zostały podstawowe zasady żywienia, przedstawiono również narzędzia do planowania zbilansowanej diety. Szkolenie poprowadziły Agnieszka Małecka – Jagła oraz Bożena Małecka. W szkoleniu uczestniczyła również Pani Eunika animator działań senioralnych  z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, która omówiła sprzęt jaki znajduje się w wypożyczalni  i zachęciła do korzystna z niego. Animator działań senioralnych przypomniała senioriom o srebrnym telefonie.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymali także materiały edukacyjne, do których będą mogli zawsze sięgać.