Szkolenie Rad Seniorów w Starostwie Powiatowym w Słupsku

W dniu 25 kwietnia 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 odbyło się szkolenie Rad Seniorów.  W szkoleniu uczestniczyli wybrani członkowie Rad Seniorów z gmin: Kobylnica, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Dębnica Kaszubska, Ustka, Słupsk oraz członkowie Rady Seniorów Powiatu Słupskiego. Szkolenie prowadziła firma Altra Consulting Sp. z o.o., prowadzącą była Pani Patrycja Osińska.

Przedmiotem szkolenia było: doskonalenie w dobrej komunikacji i motywacji; zarządzania strategicznego organizacji wydarzeń i działań animacyjnych na rzecz środowiska lokalnego. Uczestnicy zapoznali się z informacjami dotyczącymi badań na temat działań Rad Seniorów, statystki z kim współpracuje Rada, jak ważna jest działalność Rady Seniorów dla mieszkańców gmin. Poruszany był też temat możliwości pozyskiwania funduszy na działalność Rad Seniorów.

Członkowie Rad Seniorów aktywnie uczestniczyli w szkoleniu. Chętnie wymieniali się poglądami i propozycjami dotyczącymi funkcjonowania Rad Seniorów.

Szkolenie było okazją do poszukania nowych inspiracji, rozwinięcia kompetencji liderskich oraz zdobycie pomysłów na integrację środowiska senioralnego w środowisku lokalnym.