Szkolenie pn. „ABC dobrej komunikacji” dla seniorów gminy Kępice

Dnia 29 lipca w Kępicach w sali Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice seniorzy korzystający ze wsparcia w formie usług sąsiedzkich, Klubów Seniora i teleopieki wzięli udział w szkoleniu pn „ABC dobrej komunikacji”. Z oferty szkolenia skorzystało 18 seniorów. Seniorzy z terenu Gminy mieli zapewniony transport na szkolenie. Szkolenie prowadziła Pani Patrycja Osińska. Warsztat miał na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu skutecznego komunikowania. Uświadomienia seniorom, że „dobra rozmowa” nie tylko skutecznie poprawia jakość życia ale jest także narzędziem tworzenia i podtrzymywania relacji społecznych. Komunikacja prowadzi do współpracy i budowania więzi społecznych. Podczas spotkania seniorzy mieli okazję przeanalizować własne potencjały, określić potrzeby w zakresie komunikacji oraz poznać zasady efektywnego porozumiewania się. Omówiono najważniejsze bariery komunikacyjne oraz pokazano sposoby radzenia sobie z blokerami i oporem komunikacyjnym. Seniorom szkolenie się bardzo podobało i byli bardzo aktywni.