Szkolenie opiekunów faktycznych w gminie Ustka

Dnia 16 października 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Duninowie odbyło się szkolenie dla opiekunów faktycznych. Pierwsza część spotkania poprowadzona przez obu trenerów miała charakter organizacyjno- zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenie integracyjne.

W drugiej części spotkania trenerzy kontynuowali podczas szkolenia tematykę komunikacji interpersonalnej. Spotkanie poświęcone było głównie tematyce komunikacji werbalnej. Omówiono typy osobowości oraz sposoby komunikacji z osobami je posiadającymi. Wskazano problemy komunikacyjne pomiędzy opiekunem a podopiecznym wynikające z różnic osobowościowych. Przeprowadzono ćwiczenie „bajka o czterech płaszczach”, „głuchy telefon”, „znajdź fałszywe informacje”. Podczas spotkania poruszono również temat porozumienia bez agresji. W ostatniej części spotkania podsumowano szkolenie.