Szkolenie opiekunów faktycznych w gminie Ustka

Dnia 14.10.2020 roku w świetlicy wiejskiej w Duninowie odbyło się szkolenie dla opiekunów faktycznych. Pierwsza część spotkania poprowadzona przez obu trenerów miała charakter organizacyjno – zapoznawczy. W drugiej części spotkania trenerzy omówili  choroby wieku senioralnego: Alzheimera, Parkinsona, choroby nowotworowe, zwyrodnienia stawów i kręgosłupa, osteoporozę, miażdżycę, cukrzycę, choroby otępienne. Omówiono biologiczny proces starzenia się organizmu. Podczas szkolenia opiekunowie mogli uzyskać informację jak postępować z osobami po udarze mózgu czy też po hiperglikemii. Omówiono tematy problemów psychicznych osób starszych oaz depresję wieku senioralnego. Opiekunowie uzyskali  informację jak pomagać seniorowi choremu na depresję. Uczestnicy aktywnie  brali udział w przygotowanych przez trenerów ćwiczeniach i zadaniach. Spotkanie odbyło się  z zachowaniem wszelkich obostrzeń wynikających z przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.