Szkolenie opiekunów faktycznych w gminie Ustka

Dnia 12.08.2020 roku w świetlicy wiejskiej w Niestkowie odbyło się szkolenie dla opiekunów faktycznych. Pierwsza część spotkania poprowadzona przez obu trenerów miała charakter organizacyjno – zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenia integracyjne. W drugiej części spotkania trenerzy omówili temat starości i starzenia się organizmu człowieka. Przedstawiono biologiczne, psychologiczne i społeczne aspekty starzenia się organizmu. Omówiono choroby wieku senioralnego i choroby otępienne.

Na spotkaniu omówiono również temat wieku biologicznego. Uczestnicy aktywnie  brali udział w przygotowanych przez trenerów ćwiczeniach i zadaniach. Spotkanie odbyło się  z zachowaniem wszelkich obostrzeń wynikających z przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.