Szkolenie opiekunów faktycznych w gminie Ustka

Dnia 22.07.2020 roku w świetlicy wiejskiej w Niestkowie odbyło się szkolenie dla opiekunów faktycznych. Pierwsza część spotkania poprowadzona przez obu  trenerów miała charakter organizacyjno-zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenie integracyjne. W drugiej części spotkania omówiono problem starzenia się społeczeństwa oraz przedstawiono temat aktywizacji seniorów. Omówiono i przeprowadzono szereg ćwiczeń aktywizacyjnych w tym ćwiczenia usprawniające funkcje językowe, wzrokowo-przestrzenne oraz ćwiczenia na orientację. W ostatniej części spotkania podsumowano szkolenie. Spotkanie odbyło  się  z zachowaniem wszystkich obostrzeń.