Szkolenie opiekunów faktycznych w gminie Ustka

Dnia 13 listopada 2019 roku, w świetlicy wiejskiej w Objeździe odbyło się szkolenie dla opiekunów faktycznych. Pierwsza część spotkania miała charakter organizacyjno- zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenie integracyjne. W drugiej części spotkania przedstawiono temat racjonalnego żywienia. Omówiono zasady żywienia na podstawie piramidy żywienia. Trenerzy poruszyli również temat mitów żywieniowych. Podkreślono wpływ żywienia na zdrowie człowieka. Wskazano zalecane źródła pozyskania składników odżywczych oraz dobowe zapotrzebowanie na te składniki. Przekazano informacje na temat konieczności picia wody.