Szkolenie opiekunów faktycznych w gminie Ustka

Dnia 17.06.2020 roku w świetlicy wiejskiej w Duninowie odbyło się szkolenie dla opiekunów faktycznych. Pierwsza część spotkania poprowadzona przez dwóch trenerów miała charakter organizacyjno-zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenie integracyjne. W drugiej części trenerzy omówili temat zarządzania czasem pracy. Na początku dyskutowali z uczestnikami na temat tego jak istotne jest prawidłowe zarządzenie czasem. Przedstawiono czynniki wpływające na błędy w planowaniu i realizacji planów. Następnie uczestnicy wykonali ćwiczenie „dokąd zmierzam- jak widzę siebie za 5 lat”- miało na celu uświadomienie przez uczestnika jego celów życiowych i długoterminowych. W ostatniej części spotkania podsumowano szkolenie.