Szkolenie opiekunów faktycznych w gminie Tuchomie

Po długiej przerwie związanej z COVID-19 w Gminie Tuchomie dnia 10.07.2020 roku w GOK odbyło się szkolenie dla opiekunów faktycznych.

Stosując się do wszystkich zaleceń tj. przeprowadzeniu ankiety wstępnej kwalifikacji, pomiarze temperatury odbyło się szkolenie, którego tematem było: „Rozwijanie kompetencji w zakresie komunikacji”.  W pierwszej części uczestnicy dowiedzieli się jaki sposób utrwalić zasady komunikacji międzyludzkiej oraz asertywności w kontekście opieki nad drugim człowiekiem. Druga część polegała na ćwiczeniach z rozpoznawaniu gestów, mimiki. Opiekunowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, rozwiązywali zadania, na koniec wszyscy otrzymali materiały szkoleniowe.