Szkolenie opiekunów faktycznych w gminie Potęgowo

W dniu 26 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Potęgowie odbyło się szkolenie dla opiekunów faktycznych.

Na szkoleniu omówiono podstawowe jednostki chorobowe w życiu senioralnym (cz.2). Odbyły się  również  ćwiczenia związane z rozróżnianiem chorób otępiennych i różnych zaburzeń.