Szkolenie opiekunów faktycznych w gminie Potęgowo

W dniu 23.09.2020 r. w Szkole Podstawowej w Potęgowie odbyło się szkolenie opiekunów faktycznych. Na zajęciach omówiono przyczyny i objawy starzenia się mózgu, jak również  zagadnienia związane z aktywacją osób starszych. Odbyły się także ćwiczenia mające na celu usprawnianie pracy mózgu, szczególnie w wieku senioralnym.