Szkolenie opiekunów faktycznych w gminie Potęgowo

W dniu 12.08.2020r. w Szkole Podstawowej spotkali się opiekunowie, którzy na zajęciach omówili  zagadnienia dotyczące wieku geriatrycznego i związane z nim problemy zdrowotne oraz wymagania dotyczące opieki  itp.