Szkolenie opiekunów faktycznych w gminie Potęgowo

W dniu 23 lipca 2020 r. w Szkole Podstawowej odbyło się szkolenie opiekunów faktycznych. Opiekunowie na szkoleniu omawiali zagadnienia związane ze stresem tj. przyczyny i objawy występowania stresu, sposoby radzenia sobie z nim, kontrola radzenia sobie ze stresem.