Szkolenie opiekunów faktycznych w gminie Potęgowo

W dniu 27 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej odbyło się szkolenie opiekunów faktycznych. Szkolenie dotyczyło podstaw ergonomii otoczenia w mieszkaniu osoby starszej z zastosowaniem urządzeń wspomagających opiekę – teleopieka, opaski monilturujące, czujniki itp.