Szkolenie opiekunów faktycznych w gminie Kobylnica

W dniu 4 grudnia 2019r. na świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy odbyło się szkolenie dotyczące aktywizacji seniorów, którego odbiorcami byli opiekunowie faktyczni.

Omówione zostały różne metody aktywizacji osób w wieku senioralnym. Uczestnicy szkolenia wzięli również udział w ćwiczeniach dzięki, którym można u seniorów zdiagnozować pierwsze objawy demencji.