Szkolenie opiekunów faktycznych w gminie Kępice

Dnia 28.02.2019 r. odbyło się pierwsze szkolenie dla opiekunów faktycznych w Gminie Kępice, po raz pierwszy w nowym roku. Pierwsza część spotkania poprowadzona przez obu trenerów miała charakter organizacyjno- zapoznawczy. Każdy z uczestników opowiedział o środowisku w jakim świadczy usługi i w jakim zakresie opiekuje się podopiecznym lub w jaki sposób pomaga potrzebującym. Przeprowadzono szkolenie integrujące grupę – „Wesoły łańcuch imion”.

W drugiej części spotkania jeden trener prowadził szkolenie w zakresie omówienia warsztatu pracy opiekuna oraz dopasowania cech opiekuna i podopiecznego. Przeprowadzono ćwiczenie mające na celu uświadomienie sobie przez opiekunów ich mocnych i słabych stron a także ich wpływu na świadczenie opieki.

Drugi trener podczas drugiej części spotkania przeprowadzał z każdym z uczestników konsultacje indywidualne. Podczas spotkań indywidualnych uczestnicy opowiadali o problemach w środowiskach.