Szkolenie opiekunów faktycznych w gminie Kępice

Dnia 16 września po wakacyjnej przerwie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności spowodowanych COVID-19 na szkoleniu w Sali Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice spotkali się opiekunowie faktyczni. Pierwsza część spotkania poprowadzona przez obu trenerów miała charakter organizacyjno – zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenia integracyjne. Druga część szkolenia dotyczyła chorób wieku senioralnego, z którymi opiekunowie spotykają się na co dzień. Zostały poruszone zagadnienia choroby Parkinsona i Alzheimera, choroby zwyrodnieniowe oraz nowotworowe. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się temat problemów psychicznych seniorów, chorób otępiennych  i demencji. Poruszony został również bardzo ważny temat  przyczyn upadków seniorów i jak im zapobiegać. Na spotkaniu omówiono również temat wieku biologicznego. Uczestnicy aktywnie  brali udział w przygotowanych przez trenerów ćwiczeniach i zadaniach.