Szkolenie opiekunów faktycznych w gminie Kępice

Dnia 22 lipca 2020 r. odbyło się szkolenie dla opiekunów faktycznych w sali Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  Kępice.

Pierwsza część spotkania miała charakter organizacyjno- zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenie integracyjne. W drugiej części spotkania przedstawiono dopasowania opiekuna i podopiecznego. Omówiono problem trudnego klienta. Przedstawiono powody agresywnych zachowań wśród podopiecznych i propozycje radzenia sobie z problemami. Wspomniano o wpływie pracy z trudnym klientem na wypalenie zawodowe.

Na zakończenie spotkani spotkania podsumowano szkolenie.