Szkolenie opiekunów faktycznych w gminie Kępice

W związku  ze zniesieniem obostrzeń związanych z COVID-19 wracamy po dłuższej przerwie spowodowanej kwarantanną do  aktywności projektowej.  W dniu 24 czerwca 2020 r. po czteromiesięcznej przerwie zorganizowaliśmy szkolenie dla opiekunów faktycznych.  Stosując się do zaleceń (12 osób mogło przebywać w sali) spotkanie zorganizowaliśmy w sali szkoleniowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice. Spotkaliśmy się   oczywiście z zachowaniem wszystkich obostrzeń. Była dezynfekcja rąk, mierzenie temperatury i z każdym uczestnikiem szkolenia przeprowadzona była ankieta wstępnej kwalifikacji.

Pierwsza część spotkania miała charakter organizacyjno- zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenie integracyjne .

W drugiej części spotkania trener omówił temat chorób wieku senioralnego. Podczas szkolenia poruszono tematy zmian zachodzących w ludzkim organizmie w wieku senioralnym. Omówiono choroby otępienne m in. Alzheimer, Parkinson oraz ich symptomy, sposoby profilaktyki i leczenia. Przekazano informację na temat udarów, zespołu kruchości kości i innych schorzeń występujących u osób starszych.